vindsrenovering lisana.png

VINDSRENOVERING

Att bygga om vinden har många fördelar, inte bara värdehöjande. Du får mer plats i bostaden, bra tillgång till dagsljus och kan anpassa vindsvåningen efter dina behov. Finns en del alternativ du kan skapa din vind till ett matrum, sovrum eller en helt ny uthyrningslägenhet finns det en fråga som ständigt dyker upp, nämligen priset.

 

VILKA TYPER AV VINDSPROJEKT FINNS DET?

  1. Bygga om vinden i ett enfamiljshus.


  2. Integrera vindsarealen i den underliggande bostaden och radhus/parhus.


  3. Bygga vindslägenhet i flerfamiljshus.Dessa tre kategorierna skiljer sig en del från varandra genom olika byggnadstekniska lagar och regler, arbetets omfattning och därav också prisnivå. Här nedanför går vi igenom dem.

 
Hardwood Floor
 

BYGGA OM VIND I ETT ENFAMILJSHUS

I livet kan det uppstå nya omständigheter vilket gör att det skapas nya behov, familjen blir större, man har behov av ett hemma kontor eller ett gäst rum. När du bor i en helt egen friliggande fastighet är arbetet enklare då du inte behöver tänka på förrådsutrymme eller ägarförhallanden med andra boende. Innan man kan börja bygga behöver man göra en anmälan till kommunen för ändrad användning och man behöver ansöka om ett bygglov, det är väldigt viktigt att få ett bygglov innan man börjar bygga så du är säker vid en eventuell försäljning. 

Om du har en kallvind så behöver den extra isolering till den övriga bostadsytan och om vinded ska göras till ett bostadsrum behövs en isolering som är anpassad därefter. Till detta behöver vi bygga ventilationskanaler i taket för att undvika kondens och säkerställa att ventilationen är tillräcklig. Vi drar nya elstammar och nya ytskikt till golv, tak och väggar. Vid behov kan vi sätta dit fler fönster och en eventuell fönsterkupa och en trappa ned till underliggande våning. 

Priset för att bygga ut vinden i enfamiljshus ligger vanligtvis på mellan 8 000 kr - 15 000 kr/kvm. 

 
Apartment
 

BYGGA OM VINDEN I PARHUS OCH RADHUS.

Om du bor i radhus eller parhus behöver du reda ut ägarförhållandena för vinden med övriga i fastigheten. Detta kan innebära att du behöver köpa ut förrådsutrymmet från övriga boende. Därefter görs en bygglovsansökan hos kommunen om du tex behöver höja taket eller göra förändringar i fasaden. Det är inte mycket som skiljer i byggprocessen med enfamiljshus. Den största skillnaden är att du behöver uppfylla brandsäkerhetskraven mellan den nya vindsvåningen och de andra boende. Brandsäkerhetskraven kan vi säga är ett av de mest hårda och som väldigt noga kontrolleras vid slutbesiktningen. Till våningen installerar vi även en trappa upp till vinden från lägenheten under. 

Priset för att bygga ut vinden på radhus/parhus ligger vanligtvis på mellan 10 000 kr - 12 000 kr/kvm.

 
Modern Bedroom
 

BYGGA NY LÄGENHET PÅ VINDEN I BOSTADSRÄTT ELLER FLERFAMILJSHUS

Att bygga om vinden ett helt nytt boende, som ska vara mer komplett än de tidigare nämnda alternativen kräver mer arbete. Först börjar vi med en bygglovsansökan och vi tar in vår konstruktör samt i vissa fall arkitekt. Blandannat ska det dras nya avlopp och vattenledningar samt andra åtgärder som ingrepp i fastighetens bärande konstruktion. 

I bygglovsansökan har vi med situationsplan, planritning, sektionsritning och fasadritning. När ansökan är inskickad och beviljat inväntar vi på startbeskedet, detta är mycket viktigt. 

När vi bygger en fristående lägenhet krävs det även att bostaden har alla huvudfunktioner såsom badrum, toalett, kök, sovplats och vardagsrum. Dessutom gäller det att följa alla krav gällande dagsljusinsläpp, ljus, takhöjd och ventilation. Bostaden skall även ha en separat ingång vilket oftast innebär en utbyggnad av trapphuset och eventuell hiss. 

Kostnaden för en ny lägenhet ligger mellan 12.000 och 20.000 kronor.

 
Image by Toa Heftiba
 

VILKA KRAV STÄLLS DET PÅ VINDEN?

Utöver brandsäkerhet och andra delar som behöver bli godkänt finns det en rad krav som samtliga bostadsrum behöver uppfylla för att bli godkända som boyta. Dessa krav är följande: 

  • Takhöjden måste vara minst 2,30 meter under horisontellt tak. Under snedtak där det krävs ståhöjd måste det vara minst 1,90 meter.

  • Det måste finnas fönster för dagsljusinsläpp. Fönsterna måste leda ut i det fria men det är inget krav på utsikt.

  • Fönster som ska användas som utrymningsväg måste uppfylla särskilda krav.

  • Rummet måste vara isolerat och ha en tillräcklig ventilation.

  • Det är finns inga krav på radonspärr men maxgränsen på 200 Bq/m3 gäller fortfarande.

Kom ihåg att de här kraven inte alltid nödvändigtvis säkerställer en bra boendemiljö. Därför är det rätt val att anlita rätt arkitekt, konstruktör och designer som skapar den rätta levnadskvaliten. Vi på Lisana kan hjälpa dig med hela projektet från ritning till bygget.