Vi har säkert ett pågående projekt nära dig.
Översikt

Renovering

Klicka nedan för att läsa om de tjänster vi är experter och specialiserade på:

Nya våtrumsregler för gipsskivor

Det finns idag en mängd olika våtrumsskivor med varierande egenskaper på marknaden. Skivbranschen har i samarbete med Byggkeramikrådet enats om en gemensam metod för att fastställa hur våtrumsskivorna är beskaffade och hur de fungerar ihop med olika typer av tätskikt, ett system med kompatibilitetstester. Byggkeramikrådet rekommenderar användning av icke fuktkänsliga skivor för väggar i våtrum. Skivbranschen har därför tagit fram skivor för användning i våtrum och som underlag för tätskikt. Skivleverantörerna utför i samarbete med tätskiktsleverantörerna kompatibilitetstester för att säkerställa att tätskiktsfolien fungerar ihop med aktuell våtrumsskiva. Resultatet av testerna ger en uppfattning om skivans karaktär, sugande eller ej sugande, och därmed dess förmåga att absorbera tätskiktsfoliens lim, d.v.s. i praktiken öppentid/monteringstid för lim och folie. Härmed avgörs behovet av eventuell förbehandling av skivan. För en detaljerad monteringsanvisning och detaljerade skivegenskaper etc. kontakta respektive skivleverantör. Det är skivtillverkarna som ansvarar för provningarna och därefter avgör om man vill att skivan ska publiceras på listan nedan. Något formellt ”godkännande” från Byggkeramikrådet föreligger inte. Listan gör inte anspråk på att utgöra en komplett förteckning över alla på marknaden förekommande våtrumsskivor.

Våtzoner

Lisana delar in våtrummet i zoner. Det gör det möjligt att ställa höga krav på tätskiktet där belastningen och därmed skaderisken är som störst. Lisana delar in våtrummet i zoner. Det gör det möjligt att ställa höga krav på tätskiktet där belastningen och därmed skaderisken är som störst.

Våtzon 1 Den del av våtrummet som utsätts för mest vattenbelastning. Det är här duschen eller badet är placerad och också den del av våtutrymmet där vattenskador är vanligast.
Så här definierar Lisana våtzon 1:

  • Väggytor vid duschplats eller motsvarande och en meter utanför dessa.
  • Om yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela ytterväggen behandlas som våtzon 1.
  • Hela golvytan.

Våtzon 2 Inte lika hög vattenbelastning, men ska förses med vattentätt skikt. Till våtzon 2 hör den del av väggytan som inte återfinns i våtzon 1. Rekommendationer Beakta eventuella framtida installationer i våtutrymmet, till exempel badkar. I utrymmen som ursprungligen är anpassade för dusch kan en badkarsinstallation innebära att våtzon 2 klassas om till våtzon 1. Om det finns en skärmvägg räknas väggen mot duschutrymmet och gaveln som våtzon 1. Skärmväggens andra sida är våtzon 2. Detta förutsätter att skärmväggen kläs med tätskikt. Snedvägg/snedtak i anslutning till bad- eller duschutrymmen med risk för vattenbegjutning eller fuktbelastning ska förses med tätskikt.

lisana
lisana
Rekommendera en vän och få 5,000 kr i Resekuponger på Ving.se när din vän skriver avtal med oss före 30 April 2019. Uppge koden: