Skärmavbild 2021-03-04 kl. 23.05.49.png

PÅBYGGNAD I STOCKHOLM

En påbyggnad i Stockholm kan vara en bra investering. Kostnaden för en påbyggnad som du investerar höjer värdet på bostaden och du kan utforma det nya våningsplanet efter dina behov. Inte minst kommer påbyggnaden att betala sig själv den dagen du bestämmer dig för att sälja. Ett extra våningsplan öppnar upp för ett helt nytt kundsegment på marknaden och du kan förhoppningsvis tjäna in alla kostnader som utbyggnaden innebar.

 

VILKA OLIKA TYPER AV PÅBYGGNADER KAN MAN VÄLJA?

När du ska välja din utformning av påbyggnad blir det en utökning av bostaden i höjdled och byggs ovanpå en existerande huskropp. Påbyggnad i Stockholm är ett arbete som inte kräver att du behöver gjuta en ny grund men i gengäld måste du högst sannolikt förstärka husets bärande konstruktioner. Det leder ofta till att du även måste lägga om taket och förnya fasadbeklädnaden för att bevara husets helhetsintryck. När du ska bygga en ny våning kallas det alltså för en påbyggnad som vi utför i Stockholm. 

Nu är det av intresse för dig att veta vilka sätt det finns att bygga på? Vi gör dem på två sätt.

1. Våningen tillverkas inne i fabrik.
2. Våningen tillverkas på plats med lösvirke.

 
Image by Jacalyn Beales
 

KRAV FÖR EN PÅBYGGNAD?

Innan vi kan kalkylera ditt nya våningsplan behöver vi ta in en arkitekt och konstruktör om du inte har dina ritningar helt färdiga. Till detta ska det göras en projektbeskrivning för påbyggnad som ligger till grund för vår kalkylering. En konstruktör till påbyggnad kan vara ett fullgott alternativ till en arkitekt om du vet precis hur påbyggnaden ska se ut. Konstruktören kan bistå med de ritningar som kommunen kräver för att kunna handlägga ett bygglov till påbyggnad. Är du däremot osäker på hur du vill att påbyggnaden ska se ut lönar det sig att anlita en arkitekt.

Den första frågan många ställer sig är om just deras hus klarar en ny våning. Vår erfarenhet är att de flesta hus i Norden har en konstruktion som gör det möjligt att bygga ut huset på höjden med en ny takvåning.

Våra kvalificerade konstruktörer tar fram en trygg och anpassad lösning för just ditt hus vilket gör att du kan ta del av fördelarna med att bygga ut ditt hus uppåt.

• Ni kan bo kvar i ert hus innan, under och efter taklyftet.
• Barnen behöver inte byta skola, dagis, idrottslag, fritidsaktiviteter.
Bo kvar i er invanda miljö – ingen förändring avseende grannar, resväg till arbetet, sociala nätverk eller barnens kompisar.
• Undvik krångel och alla kostnader som är förknippade med att flytta.

 
Wooden Staircase
 

SÅ FUNGERAR EN NY TAKVÅNING I PRAKTIKEN

1. När du bestämt dig

När du fått kostnaden för påbyggnaden, arkitektskisser och all annan nödvändig information om ditt husprojekt är det tid att fatta ett beslut. När du är klar att gå vidare är det dags att skriva ett leveransavtal. Därefter upprättas bygglovsritningar för påbyggnaden och bygglovshandlingarna, som lämnas till Bygglovsnämnden i kommunen. Väntetiden för bygglov varierar över landet och ofta också med tidpunkt på året.

2. Avrop och konstruktion

När du fått bygglovet är du klar att avropa leveransen av din takvåning. Våra konstruktörer kommer hem till ditt hus för en noggrann uppmätning och kontroll av hur huset är byggt för att kunna beräkna, rita och konstruera din nya takvåning. Därefter görs detaljritningar över förstärkningsarbete och detaljkonstruktioner.

3. Din takvåning byggs i fabrik eller på plats

När alla konstruktionsritningar är klara kan produktionen av din takvåning påbörjas. Inköp av fönster och andra byggkomponenter koordineras. Takvåningen byggs inomhus i fabrik eller på plats, observera att på plats tar det längre tid och det blir svårt att bo kvar under bygget.


 
Modern Bedroom
 

ATT BYGGA I FABRIK ELLER PÅ PLATS MED LÖSVIRKE, VILKET PASSAR DIG?

I en professionell och mångårig erfaren varm fabrik konstrueras och byggs din takvåning. Här jobbar mycket rutinerade och specialiserade byggnadssnickare i tät samverkan med vårt team av konstruktörer och inköpare. Det ger många fördelar och en stor trygghet för dig som kund.

Takvåning byggs inomhus

Kvalitén är jämn och hög, våra lösningar följer aktuella regler och standards och allt byggs inomhus i torra och varma lokaler för att undvika att bygga in fukt i konstruktionen. När din takvåning är leveransklar emballeras den noga och går direkt till byggplats för att monteras på ditt hus, snabbt och säkert.

Konstruktion för takvåning

Vår konstruktionsavdelning är med i hela processen från offert till montage. De skapar förutsättningar för att lösa alla dina olika önskemål på bästa sätt. Metoden att bygga ut på höjden är väl beprövad men varje projekt är unikt och därför mäter vi varje hus noga, vi beräknar, ritar och konstruerar varje takvåning utifrån just de förutsättningar som gäller för ditt hus.

Bygga takvåning på plats
Att bygga takvåning på plats med lösvirke jämfört med att bygga i fabrik innebär att vi kan sätta igång med bygget snabbare och därmed bli snabbare färdiga. En ledtid för att få levererad takvåning från fabrik är ca 3 månader, jämfört med att sätta igång med lösvirke kan vi börja inom 5 dagar från godkänt bygglov. Vi kan även säkerställa hela kvalitetsledet med att bygga på plats. 

Det nära samarbetet mellan konstruktörer, hantverkare och montörer ger en hög kvalité och trygghet i hela processen. Allt för att skapa förutsättningar för en trygg affär.

 

KOSTNAD FÖR EN PÅBYGGNAD

Kostnaden för en påbyggnad är i genomsnitt 19.000 kronor per kvadratmeter. Priset omfattar alla kostnader gällande arbete, hyra av utrustning och material. Kostnaden för påbyggnad varierar dock mycket eftersom det är många faktorer som inverkar på priset.

Det är inte ovanligt med priser från 20.000 kronor och upp till 35.000 kronor per kvadratmeter, beroende på vilka åtgärder som är nödvändiga och vilken standard som du väljer.

Eftersom en påbyggnad innebär så pass mycket arbete på den existerande konstruktionen blir totalpriset i regel lite högre för en påbyggnad än för en tillbyggnad. Om huskroppen redan är dimensionerad för ytterligare en våning behöver du inte utföra det här arbetsmomentet vilket även innebär att priset sjunker. 

Ett annat sätt att reducera utgifterna på är att placera eventuella nya våtrum rakt ovanför ett våtutrymme i den underliggande våningen. Då behöver du inte dra nya vatten- och avloppsrör utan VVS-montören kopplar bara på de nya rören på de som redan finns en våning under.