ARBETSMILJÖ

Hur vi jobbar och följer arbetsmiljöverkets riktlinjer. Ladda ned och läs broschyrerna.

ARBETSMILJÖANSVARET

Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som tar hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön. På våra badrumsrenoveringar, köksrenoveringar, totalrenoveringar och husrenoveringar följer vi arbetsmiljöverkets riktlinjer.

Arbetsmiljöverket.png

ASBEST FÖRESKRIFTER

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

Empty Room

BYGGNADS OCH ANLÄGGNINGSARBETE

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

Wooden Stairs

BYGGNADSSTÄLLNINGAR

Många fallolyckor som leder till sjukskrivning, invaliditet eller dödsfall, beror på ställningar som är dåligt byggda eller används på fel sätt.

byggnadsställningar.png