mad2.png

KÄLLARRENOVERING I STOCKHOLM

Att göra om eller renovera en källare i Stockholm kan vara omfattande. Vi på Lisana Gruppen utför rivning, utgrävning och renovering av källare i hela Stockholm. Vi undersöker och tittar på att skapa så mycket utrymme det går och vi går igenom så att utrymmet ska vara fritt från asbest, radon och dylikt som kan finnas i äldre källare.

 

ATT GRÄVA UT OCH RENOVERA EN KÄLLARE, HUR GÅR DET TILL?

Att gräva ut en källare i Stockholm är en av två huvudsakliga metoder som används idag för att lösa fuktproblematik i en källare, den andra är att man ventilerar befintligt golv. Denna artikel kommer behandla den förstnämnda metoden vid renovering av en källare i Stockholm, och vi kommer gå igenom:

  • Varför behöver man isolera om en källare?

  • Hur isolerar man en källare?

  • Vad kostar det att isolera en källare?

  • Vad kostar det att renovera en källare?

  • Varför är en källarrenovering annorlunda än andra renoveringar?

  • Vad ska du tänka på?

 
545A3911.jpg
 

ATT GRÄVA UT EN KÄLLARE, VAD INNEBÄR DET?

Uttrycket att gräva ut en källare är ett väl använt ord inom byggbranschen. I detta sammanhang innebär det i konkreta ord att man bilar upp befintligt betonggolv, gräver bort befintligt betonggolv, gräver bort fyllningsmassor, isolerar om, installerar golvvärme och vi gjuter ett helt nytt golv. På 70 -talet när man uppförde källare utförde man inte någon isolering av betongplattan och detta gav den typiska källarkylan vilket även gav vanliga fuktproblem. Drygt tio år senare började man i Sverige använda andra typer av källargrunder som medgav högre boendekvalité.

 
Wooden Staircase
 

HUR ISOLERAR MAN KÄLLAREN?

Vi gräver ut källaren i Stockholm
Vi börjar med det tunga arbetet, rivning och utgrävning. Vi börjar med att bila upp betonggolvet och vi gräver bort den fyllnadsmassa som finns inte sällan jord. Vi undviker att gräva för nära ytterväggarna, då i dessa sitter bärigheten till ditt hus. 


Dränerande material till källare
Nu när vi har fått bort allt golv påbörjar vi dränering av grunden, vilket vi använder makadam till. Makadam sprids ut på jordgolvet vilket vi placerat en markduk för att den underliggande jorden inte ska blanda sig med makadamen och det görs på ett väldigt noggrant sätt. Detta för att tillåtta fukt att åka upp kapillärt i konstruktionen. 

Isolera källare i Stockholm
Nu när vi har satt dit makadamen placerar vi ut det isolerade materialet cellplast, vilket monteras ovanpå markbädden, som alternativ kan vi använda isodränskivor. 

Golvvärme till källare
Att välja till golvvärme till källaren kan vara en väldigt behövlig investering, både för trivsel och när du säljer huset till en ny ägare. Du kan välja mellan elektrisk eller vattenburet system. I de flesta fallen använder vi vattenburet då man har en bra värmekälla som tex bergvärme. Att värme upp med elektrisk värme kostar mer i längden. 

Armera golv till källare
Nu när vi utfört dessa viktiga förhandsarbeten sätter vi igång med armeringen av källaren, vi sprider ut armeringsnät. Detta för att stärka betongkonstruktionen till källaren så att den ska klara av den tunga belastningen och vara hållbar över en lång livstid. 


Gjutning av källare
Efter att vi har armerat sätter vi igång med gjutningen, denna såkallade platta görs som vanligt i betong. Vi utför en minst 8cm betonggjutning när vi väljer en armerad betongplatta. 


Betongen till källare
Nu tillåter vi en tid för betongen att stelna och torka till ordentligt. Vi tittar nu på fukthalten innan vi väljer det golvet som ska läggas ovanpå. Olika typer av golv kan läggas från trä, till tätskikt med kakel. Torktiden för att låta det torka hamnar på mellan 3 veckor till 1.5 Månad. Beroende på storlek, betongtyp och ventilation. Ofta kan vi under torktiden arbeta vidare med andra moment som inte påverkar golvet. 

 
Modern Bedroom
 

HUR VI UTFÖR VVS ARBETET OCH YTSKIKTET


Från vision till färdig renoverad källare vill man stöta på så lite problem som möjligt, som kan vara radon, fukt, ventilation, asbest eller berg. Källaren är oftast dyrare att renovera än övriga ytor i huset. De dyrare momenten av en kostnad att renovera en källare är även VVS och måleri arbetet. Under tidigt byggande i Sverige när man skapade sina källare utgick man ifrån att källaren skulle vara centralpunkt för den värmekälla som då användes, oljepanna. Det var då inte viktigt hur det skulle se ut, bara att det fungerade, därav installerade man rören som transporterar värmen och tapp vattnet till övriga huset utan att göra det vackert. 

En 60kvm stor källarrenovering är oftast utrustad med 50 - 75 meter vatten och värmeledningar. Dessa rördragningar vill man skapa det bästa av när man renoverar källaren. Arbetet för rörmokaren är tidskrävande och det är en av de dyrare proffsen att betala. Rörmokaren ska riva de befintliga rördragningarna, montera nya modernare rör som ska ta mindre plats och dessa dras på ett mer effektivt sätt för att spara på yta. Oftast sänker vi innertaket och döljer rördragningarna helt. Ca kostnad är 700 - 1200 kr/kvm för omdragning av rören för värme och tappvatten. 


Ytskiktet kan göras på flera olika sätt, men vanligast är att putsa och måla alla väggar och grundmurar. Det är skillnad på vanlig sandspackling och måleri ovan mark och detta handlar framförallt om fukt. Fukten är inte människans bästa vän. Även om man på det bästa sättet isolerar grunden, dränerar marken ovanför kan man inte vara helt säkert på att fukt inte letar sig in genom grundmurar och hjärtväggar (de bärande väggarna). En bransch regel att följa är att man inte ska stänga inne fukt och därför använder vi alltid material där fukten transporteras genom materialet utan att det tar skada. Vanligt spackel och väggfärg är därför inget vi använder då de stänger inne fukten och med tiden skapar mögelpåväxt och bubblor bakom färgen. Istället använder vi kalcementputs och silikatfärg. 

För att putsen ska få ett ordentligt fäste krävs det att vi utför ett ordentligt underarbete. Att putsa tar längre tid än att måla. En ca kostnad för spackling och målning är 1500 kr/kvm och när man putsar och målar ca 1700 kr/kvm. 

 

KOSTNAD FÖR EN KÄLLARRENOVERING

Kostnaden för en källarrenovering är beräknad på en del faktorer som kan påverka priset, tex om betonggolvet är armerat eller inte. Ett sådant golv tar längre tid för oss att riva. Ifall vi stöter på berg, kan tiden påverkas. Att tänka på när man renoverar en källare är att det inte går att öka takhöjden så mycket man vill, golvet får inte ligga längre ned i jorden än vad ytterväggarna gör, då kommer det med tiden dyka upp problem med blandannat fukt. Att förlänga ytterväggarna kan öka det totala kostnaden med 30% och mer. 

Vi ska ta i beaktelse för källarrenoveringen allt det arbete som en källarrenovering hör till, bära konstruktion, fuktproblematik, våtrum, värme och vvs. 

En källare kommer kosta ca 6 000 - 10 000 kr/kvm. För 60 Kvm, ca 600 000 kr, inklusive ny grund och totalrenovering.